VITAE e център за психотерапия и споделяне на житейски опит и преживявания. Пространство, в което разбираме как да себетворим.
Предлагаме терапевтични услуги с помощта на психодрамата и фамилната терапия. Работата ни е ориентирана в следните насоки: 
- работа със семейства
- индивидуални сесии с деца, както и групова игрова терапия 
- терапия за възрастни
- онлайн консултации - Даниела Тахирова е сертифициран Теле'Драма терапевт.

Ето какво казва самата тя за своята работа:

"Един от много малкото терапевти в България съм, който практикува групова терапия с деца по метода на А.Аахингер и В.Хол, ученичка съм на д-р Фабиян Блобел. Популярно в България и света като Психодрама с деца. Всяко от децата избира и влиза в роля, терапевтът или терапевтите също са в роля. Нашите роли ги избираме първоначално ние, с цел да ни свършат работа в терапията. Всяко от децата си изгражда safe place и започваме играта. През фабулата и взаимодействията децата се научават:

 - да себерефлексират – да се вглеждат в своите емоции;
 - да разбират и назовават емоциите на другите;
 - научават стратегии за взаимодействие и общуване;
- да проектират, анализират и разрешават вътрешните си конфликти вътре в играта и
ползвайки въображението си;
- да осмислят правила, да ги прилагат гъвкаво;
- да взаимодействат с авторитети;
- да са изобретателни и креативни;

Всичко това в защитеното и единствено достъпно за тях и нас пространство на играта. Най-големите предимства на метода: взаимодействието с други деца – защото както едно дете може да излекува друго дете, никой възрастен не може и това, че говорим на тяхния език – играта.
Уникалното на моят метод, добавката която лично аз съм направила-  тясното и много активно взаимодействие с родителите.

Освен това съм един от много малкото специалисти в България, който води терапевтични групи по
метода на психодрама, включително и онлайн. Имала съм групи за тълкуване на сънищата,които са си приятен начин за терапия, както и групи за емоционална подкрепа и обмен по време на Ковид-19 локдауните.
Преди да правя групи онлайн с възрастни, имам 14 групи на живо.

Освен като терапевт за деца и възрастни, п
редлагам обучения в две направления:

 - Първо направление - кратки, изключително практично насочени обучения за терапевтична работа с деца – конкретни инструменти и техники за работа в групи и индивидуално, както и за
работа с родители.
 - Второ направление: Сертифицирано обучение в Теле‘Драма, с основен обучител д-р Даниела Симонс към нейния Международен институт по психодрама онлайн.