Веднъж фиксирани, часовете за индивидуални или фамилни консултации не могат да бъдат променяни поради натовареността на графика ни. Суми за този тип услуги, които са вече заплатени не се възстановяват.
Записаните и платени обучения подлежат на компенсиране с други по договорка с водещият - ако са подходящи за заплатилия и има свободни места за бъдещи събития.